Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AI.231.6.2019.ZC Odnowienie i zakup dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Security dostawy 2019-06-24 10:00
TZ-231/3/159/5/2019 Dostawa sprzętu nagłośniającego dostawy 2019-06-24 12:00
TZ-231/6/8/33/2019 Dostawa naczynek aluminiowych firmy PerkinElmer dostawy 2019-06-18 10:00
TZ.ZO.23.2019 Dostawa wieloparametrowego miernika do badania wody i ścieków wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2019-06-17 12:00
TZ.ZO.24.2019 Zmiana terminu! Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem: w cześci nr 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym oraz w części nr 2 etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB dostawy 2019-06-26 15:00
TZ.ZO.21.2019 Dostawa szafy chłodniczej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Mikrobiologii dostawy 2019-06-10 12:00
TZ.ZO.22.2019 Dostawa suchej łaźni wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2019-06-10 13:00
TZ-231/4/A-12/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-05-07 10:00
TZ-231/3/136/5/2019 Dostawa elementów umożliwiających zabezpieczenie miejsce zdarzenia (wypadku) dostawy 2019-06-10 10:00
TZ-231/7/3/10/19 Dostawa szczurów Hsd:RH-Foxn1rnu, athymic nude, samce 6-7 tygodni dostawy 2019-06-04 10:00
TZ-231/4/A-11/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dostawy 2019-05-31 10:00
AZP/US/22/DWF-073/ZPU/1/5/2019 Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-06-04 14:00
TZ.ZO.20.2019 Uwaga zmiany w opisie! Dostawa inkubatora CO2 wraz z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Immunologii UMB dostawy 2019-05-30 15:00
TZ-231/7/3/9/19 Dostawa odczynników firmy Trevigen, R&D, Lipocalyx i adrenaliny Aguettant dostawy 2019-05-28 10:00
AGU-231R/46/2019 Koncepcja graficzno – materiałowa systemu dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2019-06-03 15:00
TZ-231/4/A-10/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru dostawy 2019-05-24 10:00
AWM/NAW/7/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a Spanish internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)". usługi 2019-06-10 15:00
AWM/NAW/8/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a German internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)." usługi 2019-06-10 15:00
AWM/NAW/6/2019/TM Organizing a study visit and provision of the service of a supervisor - mentor for two employees of the UMB Welcome Center at a Norwegian internationalized university in the project named: „Welcome to Medical University of Bialystok. (...)" usługi 2019-06-10 15:00
TZ.ZO.19.2019 Dostawa rejestratorów dźwięku dostawy 2019-05-22 14:00
TZ.ZO.17.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Farmakognozji UMB dostawy 2019-05-15 12:00
AZP/US/21/DWF-073/5504/1/2019 Świadczenie usługi polegającej na usłudze cateringowej wraz z wynajmem sali szkoleniowej usługi społeczne 2019-05-16 12:00
TZ.ZO.18.2019 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Toksykologii UMB dostawy 2019-05-14 15:00
AZP/US/20/APP-073/MSD/01/2019 Zapewnienie sali szkoleniowej, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników 5 dniowej szkoły letniej realizowanej w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi społeczne 2019-05-16 12:00
TKE-074/14/2019 Usługa techniczna przeglądu agregatów prądotwórczych usługi 2019-05-10 14:00
ADN.0601/COFUND/ImPRESS/1/2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej i przygotowania obiadu w restauracji w ramach Projektu o akronimie: ImPRESS nr 754432 usługi społeczne 2019-05-07 12:00
AZP/US/17/IOD.073.1.ZPU1/2019 Szkolenie dla pracowników administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Uczelni Wyższej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. RODO usługi społeczne 2019-05-09 12:00
TZ-231/7/3/8/19 Dostawa odczynników firmy Gentaur, SEBIA dostawy 2019-05-07 10:00
AZP/US/19/DWF-073/ZPU/1/4/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-05-06 12:00
TZ-231/4/A-9/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-04-26 10:00
AZP/US/18/DWF-073/5504/1/2019 Świadczenie usługi polegającej na usłudze cateringowej wraz z wynajmem sali szkoleniowej usługi społeczne 2019-04-25 12:00
AZP/US/16/CSM/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu dwóch szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu do symulacji w CSM UMB" dla 10 osób, techników i informatyków Centrum Symulacji Medycznej. usługi społeczne 2019-04-24 12:00
TZ-231/7/3/7/19 Dostawa odczynników firmy Perkin Elmer, GeneProof dostawy 2019-04-17 10:00
TZ.ZO.15.2019 UWAGA usunięto pkt 7.Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Biologii MedycznejUMB dostawy 2019-04-17 15:00
TZ.ZO.14.2019 Dostawa 2 szt. cieplarko-chłodziarek laboratoryjnych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB dostawy 2019-04-16 12:00
TZ.ZO.13.2019 UWAGA: Modyfikacja - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB dostawy 2019-04-16 12:00
TZ-231/4/A-8/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dostawy 2019-04-15 10:00
AZP/US/14/DWF-073/5504/1/2019 Świadczenie usługi polegającej na usłudze cateringowej wraz z wynajmem sali szkoleniowej w trakcie międzynarodowej szkoły letniej „Umiejętności miękkie a sukces naukowy” w ramach projektu „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie usługi społeczne 2019-04-09 12:00
AWM/NAW/9/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego UMB kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia". usługi 2019-04-08 15:00
TZ.ZO.12.2019 Dostawa masek i rurek krtaniowych dostawy 2019-04-05 14:00
TZ.ZO.11.2019 Dostawa siedzisk do Sali Kolumnowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem dla Działu Administracyjnego-Gospodarczego i Usług UMB dostawy 2019-04-01 15:00
TZ-231/4/A-7/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-04-02 10:00
TZ-231/4/A-6/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-03-29 10:00
Tz-231/6/7/33/2019 Dostawa fiolek chromatograficznych firmy La-Pha-Pack dostawy 2019-04-02 10:00
TZ.ZO.10.2019 ZMIANA OPISU. Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB dostawy 2019-03-29 15:00
TZ-231/6/6/33/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2019-04-01 10:00
TZ.ZO.9.2019 MODYFIKACJA Dostawa regałów 2-półkowych i pojemników z pokrywami dostawy 2019-03-22 14:00
TZ-231/4/A-5/2019 Dostawa etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym. dostawy 2019-03-20 10:00
TZ-231/4/A-4/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-03-18 10:00
TZ-231/6/5/33/2019 Dostawa drobnego sprzętu kosmetycznego do Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej dostawy 2019-03-18 10:00
ABTT-0606-PT57 Przygotowanie i opracowanie wyceny technologii usługi 2019-03-22 12:00
AWM/NAW/5/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi studentów zagranicznych przez cały cykl kształcenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w projekcie: „Welcome to Medical University of Bialystok (...)" usługi społeczne 2019-03-29 15:00
AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny usługi społeczne 2019-03-18 12:00
TZ.ZO.8.2019 Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Biologii MedycznejUMB dostawy 2019-03-14 15:00
AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka usługi społeczne 2019-03-14 12:00
TZ-231/6/4/33/2019 Dostawa pojemnika do głebokiego zamrażania firmy BioCision dostawy 2019-03-12 10:00
AZP/US/13/DWF-073/ZPU/1/3/2019 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Szkoła tutorów akademickich usługi społeczne 2019-03-13 12:00
TZ-231/7/3/5/19 Dostawa odczynników firmy Bachem dostawy 2019-03-11 10:00
TZ.ZO.7.2019 UWAGA MODYFIKACJA Dostawa Miniwirówki wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB dostawy 2019-03-08 12:00
TZ.ZO.6.2019 Dostawa palników stołowych (4 szt.), lamp bezprzewodowych UV (4 szt.) oraz stopu pod porcelanę (1 kg) wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy 2019-03-08 15:00
ADN/0600/SDUB/2019 Szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia usługi szacowania wartości 2019-03-04 12:00
AWM/NAW/4/2019/TM Wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi 2019-03-15 15:00
AWM/NAW/3/2019/TM Przygotowanie tłumaczenia na osiem języków materiałów przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej UMB w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. usługi 2019-03-11 15:00
AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019 Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii, z podziałem na 6 części: usługi społeczne 2019-03-05 12:00
TZ.ZO.5.2019 Dostawa naczynia Devara – 1 kpl. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Immunologii UMB dostawy 2019-03-01 15:00
AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-02-25 09:00
TZ-231/6/2/33/2019 Dostaw probówek do hodowli PYREX dostawy 2019-02-21 10:00
TZ-231/4/A-3/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-02-21 10:00
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-25 12:00
TZ-231/7/3/ 3 /19 Dostawa odczynników do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-02-14 10:00
ABTT-074-W/01/2019 usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2019-02-18 12:00
TZ.ZO.4.2019 Dostawa zaawansowanej ręki do wenopunkcji – 2 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB UMB dostawy 2019-02-15 15:00
TZ.ZO.3.2019 Dostawa Cyfrowego systemu rejestracji i analizy okluzji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Ortodoncji UMB dostawy 2019-02-13 12:00
AWM/NAW/2/2019/TM Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej usługi społeczne 2019-02-22 15:00
TZ-231/4/A-2/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-02-13 10:00
TZ-231/6/1/33/2019 Dostawa koszy do sterylizacji firmy Żarmed dostawy 2019-02-11 10:00
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB usługi społeczne 2019-02-13 12:00
1/CSM/2019 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni usługi 2019-02-11 14:00
TZ-231/7/3/ 2 /19 Dostawa odczynników chemicznych i odczynników firmy Buhlmann dostawy 2019-01-28 10:00
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2019-01-30 12:00
TZ-231/7/3/ 1 /19 Dostawa odczynników firmy Cusabio dostawy 2019-01-21 10:00
TZ.ZO.2.2019 Dostawa myjki ultradźwiękowej, zlewek niskich wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2019-01-22 15:00
AWM/NAW/1/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi społeczne 2019-01-31 15:00
TZ.ZO.1.2019 Uwaga. Przesunięcie terminu składania ofert. Dostawa zagłuszczy GSM i Wi-Fi wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Działu Konserwacji i Eksploatacji UMB dostawy 2019-01-28 15:00
ABK – 073/1/ZPU1/2019 Zakup elektronicznego narzędzia (ankiety) do zbadania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez UMB wraz z raportem w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym..." dostawy 2019-01-17 12:00
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/2/CSM/19/2019 zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/1/CSM/20/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE usługi społeczne 2019-01-11 12:00
AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2019-01-08 12:00
DWL-073/ZPU/ 3-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 4-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 5-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia usługi szacowania wartości 2018-12-21 12:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć "Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia" usługi 2018-12-17 15:00
DWF-073/ZPU/1/1/2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy w ramach szkoleń dla studentów z zakresu kosmetologii. usługi szacowania wartości 2018-12-14 15:00
DWF-073/ZPU/1/2/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim. usługi szacowania wartości 2018-12-05 15:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-11-30 11:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi 2018-11-23 (All day)
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium 1 usługi 2018-11-23 15:00
DWNZ/ZPU/2/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/3/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Prywatnym Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi szacowania wartości 2018-11-24 15:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-10-17 10:00
TIN.2110.PB.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy Pałacu Branickich usługi 2018-09-25 10:00
APP-073/MSD/1/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi szacowania wartości 2018-09-24 (All day)
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
TZ-231/3/G/2018 Dostawa gazów dostawy 2018-09-03 12:00
TZ-231/2/13/87/2018 Dostawa gazów dostawy 2018-08-01 12:00
TZ231/3/C/2018 Zakup azotu ciekłego dostawy 2018-07-30 (All day)
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
TIN.2110.PB.49.2018 Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2018-07-06 10:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-06-12 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBIT usługi społeczne 2018-03-19 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ANZ-074-1/2017 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2017-07-20 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
RPR/231/12/17 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-04-18 09:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/2/SDUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-12 12:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00