Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/US/10/APP-073/PSZ/2/2019 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2019-02-25 09:00
TZ-231/6/2/33/2019 Dostaw probówek do hodowli PYREX dostawy 2019-02-21 10:00
TZ-231/4/A-3/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-02-21 10:00
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-25 12:00
TZ-231/7/3/ 3 /19 Dostawa odczynników do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-02-14 10:00
ABTT-074-W/01/2019 usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2019-02-18 12:00
AGU-231K Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części usługi 2019-02-15 12:00
TZ.ZO.4.2019 Dostawa zaawansowanej ręki do wenopunkcji – 2 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB UMB dostawy 2019-02-15 15:00
TZ.ZO.3.2019 Dostawa Cyfrowego systemu rejestracji i analizy okluzji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Ortodoncji UMB dostawy 2019-02-13 12:00
AWM/NAW/2/2019/TM Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej usługi społeczne 2019-02-22 15:00
TZ-231/4/A-2/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-02-13 10:00
TZ-231/6/1/33/2019 Dostawa koszy do sterylizacji firmy Żarmed dostawy 2019-02-11 10:00
AZP/US/7/APP-073/GER/2/2019 Wyłonienie trenera do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych pod kątem kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 12 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2019-02-13 12:00
AZP/US/6/ABK-073/1/TD/2019 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB usługi społeczne 2019-02-13 12:00
1/CSM/2019 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni usługi 2019-02-11 14:00
TZ-231/4/A-1/2019 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2019-01-30 10:00
TZ-231/7/3/ 2 /19 Dostawa odczynników chemicznych i odczynników firmy Buhlmann dostawy 2019-01-28 10:00
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2019-01-30 12:00
AZP/US/4/DWL-073/COFUND/ImPRESS/1/2019 Kursu języka polskiego dla uczestników Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki usługi społeczne 2019-01-24 12:00
TZ-231/7/3/ 1 /19 Dostawa odczynników firmy Cusabio dostawy 2019-01-21 10:00
TZ.ZO.2.2019 Dostawa myjki ultradźwiękowej, zlewek niskich wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2019-01-22 15:00
AWM/NAW/1/2019/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej usługi społeczne 2019-01-31 15:00
TZ.ZO.1.2019 Uwaga. Przesunięcie terminu składania ofert. Dostawa zagłuszczy GSM i Wi-Fi wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Działu Konserwacji i Eksploatacji UMB dostawy 2019-01-28 15:00
ABK – 073/1/ZPU1/2019 Zakup elektronicznego narzędzia (ankiety) do zbadania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez UMB wraz z raportem w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym..." dostawy 2019-01-17 12:00
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/2/CSM/19/2019 zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności usługi społeczne 2019-01-16 12:00
AZP/US/1/CSM/20/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE usługi społeczne 2019-01-11 12:00
TZ-231/1/8/1/2018 Zakup materiałow stomatologicznych dostawy 2019-01-07 10:00
AZP/US/32/DWL-073/ZPU/6/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2019-01-08 12:00
DWL-073/ZPU/ 3-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 4-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
DWL-073/ZPU/ 5-2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe usługi szacowania wartości 2018-12-31 15:00
AZP/US/30/DWL-073/ZPU/2/2018 Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego dla kadry dydaktycznej UMB usługi społeczne 2018-12-21 12:00
AZP/US/31/APP-073/CSM/8/2018 Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego usługi społeczne 2018-12-19 12:00
TZ-231/6/30/33/2018 Dostawa pipetora elektronicznego firmy ThermoFisher Scientific dostawy 2018-12-17 10:00
TZ-231/4/A-12/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-12-11 10:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia usługi szacowania wartości 2018-12-21 12:00
TKE-074/33/2018 Konserwacja i naprawy DSO w Domach Studenta UMB usługi 2018-12-28 12:00
DWNZ/ZPU/4/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć "Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia" usługi 2018-12-17 15:00
AZP/US/29/RKO/ZP/2018 Świadczenie usług pocztowych usługi społeczne 2018-12-14 12:00
TZ-231/6/29/33/2018 Dostawa przyrządu do pipetowania Accu-jet pro firmy Brand dostawy 2018-12-10 10:00
TZ-231/1/8/13/2018 ZAKUP MIKROPĘSETY CHIRURGICZNEJ dostawy 2018-12-07 19:00
TZ.ZO.47.2018 Dostawa analizatorów składu ciała wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB dostawy 2018-12-07 12:00
DWF-073/ZPU/1/1/2018 Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy w ramach szkoleń dla studentów z zakresu kosmetologii. usługi szacowania wartości 2018-12-14 15:00
AZP/US/28/DWL-073/ZPU/1/2018 Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej usługi społeczne 2018-12-11 12:00
DWF-073/ZPU/1/2/2018 Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim. usługi szacowania wartości 2018-12-05 15:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.17.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-11-30 11:00
TZ-231/7/3/18/18 Dostawa odczynników i szczepów komórek ATCC dostawy 2018-11-30 10:00
TZ-231/6/28/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm CAMAG, Benchmark, Laboratoire CCD dostawy 2018-11-27 10:00
AZP/US/27/APP-073/GER/1/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2018-11-28 12:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi 2018-11-23 (All day)
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium 1 usługi 2018-11-23 15:00
AZ-231/5/R/3/2018 Zakup sprzętu AGD dostawy 2018-11-26 11:00
AZP/US/26/APP-073/GER/2/2018 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2018-11-27 12:00
DWNZ/ZPU/2/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/3/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Prywatnym Gabinecie Rehabilitacyjnym usługi szacowania wartości 2018-11-19 15:00
DWNZ/ZPU/1/2018 Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium usługi szacowania wartości 2018-11-24 15:00
AZP/US/25/APP-073/PSZ/1/2018 Świadczenie usługi cateringowej na potrzebę organizacji szkolenia informacyjno-edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”. usługi społeczne 2018-11-23 15:00
AZP/US/24/CSM/18/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla instruktorów symulacji medycznej niskiej wierności, 18 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne 2018-11-21 12:00
TZ.ZO.45.2018 Dostawa zestawu do elektroforezy poziomej z zasilaczem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB dostawy 2018-11-14 15:00
TZ.ZO.46.2018 Dostawa aspiratora z butlą oraz zestawem akcesoriów wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy UMB dostawy 2018-11-14 15:00
TZ.ZO.39.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem wyciągu protetycznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy 2018-11-09 12:00
TZ.ZO.42.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem wielofunkcyjnej platformy chirurgicznej dla Zakładu Farmakodynamiki UMB dostawy 2018-11-09 12:00
TZ.ZO.43.2018 MODYFIKACJA - Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem wytrząsarki wielostanowiskowej dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2018-11-09 12:00
TZ.ZO.44.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem drukarki etykiet laboratoryjnych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2018-11-09 12:00
TZ-231/4/A-11/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-11-13 10:00
TZ-231/6/27/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjjnego firm Agilent, Covaris, Starlab dostawy 2018-11-13 10:00
DPP/INT/2/2018/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-11-23 15:00
TZ-231/6/26/33/2018 Dostawa tygli do DSC firmy TA Instruments oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Agilent Technologies dostawy 2018-11-07 10:00
TZ.ZO.41.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Siedzisk audytoryjnych" dla Sali Kolumnowej Pałacu Branickich. dostawy 2018-11-09 15:00
TZ-231/6/25/33/2018 Dostawa kapilary do spektrometru masowego firmy Agilent Technologies dostawy 2018-11-06 10:00
1/GER/2018 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2018-11-05 12:00
TZ-231/4/A-10/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-10-24 10:00
5/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy (postępowanie nr 2). usługi 2018-10-29 12:00
TZ-231/7/3/17/18 Dostawa odczynników firmy BioAssay Systems, Indoor Biotechnologies, Antibodies-online dostawy 2018-10-23 10:00
TZ-231/1/8/12/2018 PAP-SU B2 kątnica turbinowa Pana-Max PLUS, Borden Producent:NSK dostawy 2018-10-22 10:00
TZ-231/5/A/3/2018 Zakup sprzętu AGD dostawy 2018-10-23 12:00
TZ.ZO.38.2018 Kolejna modyfikacja i zmiana terminuDostawa wraz z rozładunkiem,wniesieniem,zainstalowaniem,uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dewara dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB dostawy 2018-10-22 11:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.16.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-10-17 10:00
TZ-231/6/24/33/2018 Dostawa pojemników na lód firmy Bel Art Products dostawy 2018-10-23 10:00
TZ.ZO.40.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Urządzeń kosmetycznych" dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologicznej ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! dostawy 2018-10-23 15:00
TZ.ZO.37.2018 Dostawa zestawu do elektrostymulacji oraz ćwiczeń biofeedback mięśni przepony miednicy u dzieci wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Pediatrii i Nefrologii UMB dostawy 2018-10-08 15:00
4/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy. usługi 2018-10-12 12:00
TZ-231/6/22/33/2018 Dostawa płytek PCR firmy Thermo Fisher Scientific oraz folii uszczelniającej PCR firmy Excel Scientific Inc. dostawy 2018-10-11 10:00
TZ-231/6/23/33/2018 Dostawa uszczelek i zaworów do pompy Dionex 3000RLSC Thermo Scientific dostawy 2018-10-08 10:00
TZ.ZO.33.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Symulatora diagnostyki obrazowej" dla Centrum Symulacji Medycznych. dostawy 2018-10-08 15:00
TZ.ZO.34.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Urządzeń kosmetycznych" dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologicznej dostawy 2018-10-08 15:00
TZ.ZO.35.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Zestawu do ekstrakcji ciecz-ciało stałe" dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych. dostawy 2018-10-05 15:00
TZ-231/1/8/11/2018 Dostawa obuwia profilaktyczno-skórzanego dostawy 2018-10-10 10:00
TZ.ZO.36.2018 Dostawa mebli laboratoryjnych do Centrum Badań Klinicznych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem dostawy 2018-10-05 15:00
TZ-231/1/8/10/2018 Dostawa piścieli do Domu Studenta Nr 2 dostawy 2018-10-04 11:00
TZ-231/6/21/33/2018 Dostawa probówek filtracyjnych firmy Sartorius i kuwet poliwęglanowych firmy Malvern dostawy 2018-10-03 12:00
TZ.ZO.32.2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa mikroskopu świetlnego z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Histologii i Embriologii UMB dostawy 2018-10-05 15:00
TZ.ZO.31.2018 Dostawa zestawu wyposażenia kosmetologicznego dla Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej UMB dostawy 2018-10-01 15:00
TZ-231/4/A-9/2018 Dostawa systemu chłodzenia wodnego firmy Koolance oraz fotela do pobierania krwi dostawy 2018-10-01 12:00
TZ.ZO.30.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Kompletnego zestawu do ekstrakcji ciecz ciało stałe" dla Zakładu Higieny Epidemiologii i Zaburzeń Metbolicznych dostawy 2018-09-28 15:00
TZ.ZO.29.2018 Dostawa zestawu do elektrostymulacji oraz ćwiczeń biofeedback mięśni przepony miednicy u dzieci wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Pediatrii i Nefrologii UMB dostawy 2018-09-26 15:00
AGU-1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” usługi społeczne 2018-09-27 14:00
AGU-2/09/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” usługi społeczne 2018-09-27 14:00
TZ.ZO.28.2018 Dostawa mebli laboratoryjnych do Centrum Badań Klinicznych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem. dostawy 2018-09-25 15:00
2018/BPLUS/ZO/06 Dostawa stelaży do zamrażarki Eppendorf CryoCube F740hi dostawy 2018-09-27 14:00
TZ-231/1/8/6/2018 Dostawa preparatów kosmetycznych dostawy 2018-09-24 10:00
TZ-231/1/8/7/2018 Dostawa materiałów higienicznych i kosmetycznych dostawy 2018-09-24 10:00
TIN.2110.PB.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na remont korytarzy Pałacu Branickich usługi 2018-09-25 10:00
TZ.ZO.27.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Klimatyzatora" dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych.. dostawy 2018-09-24 15:00
TZ.ZO.26.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Czujnika nacisku powierzchniowego" dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych. dostawy 2018-09-20 15:00
TZ-231/6/20/33/2018 Dostawa zaciskarki kapsli do fiolek autosamplerowych firmy Agilent dostawy 2018-09-20 10:00
APP-073/MSD/1/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi szacowania wartości 2018-09-24 (All day)
TZ-231/6/19/33/2018 Dostawa filtrów ENVI, Sigma-Aldrich dostawy 2018-09-18 10:00
TZ.ZO.25.2018 Dostawa klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla jednostki UMB dostawy 2018-09-18 15:00
AZP/US/21/APP-073/CSM/7/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z komunikacji klinicznej z udziałem pacjentów symulowanych dla nauczycieli akademickich UMB prowadzących zajęcia na kierunkach: lekarski, pielęgniarstwo usługi społeczne 2018-09-18 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej usługi 2018-09-14 12:00
tz-231/1/8/6/2018 Dostawa materiałow stomatologicznych dostawy 2018-09-11 10:00
TZ-231/1/8/7/2018 Dostawa materiałow stomatologicznych dostawy 2018-09-11 10:00
TZ-231/6/18/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Bio-rad, BBraun, Rotem dostawy 2018-09-11 10:00
TZ-231/1/7/26/2018 Dostawa materiałów stomatolgicznych dostawy 2018-09-05 10:00
TZ-231/6/16/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego : filtrów strzykawkowych, zasilacza do elektroforezy, płytek Magnetic-Ring Stand. dostawy 2018-09-03 10:00
TZ-231/6/17/33/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego firmy Sigma-Aldrich dostawy 2018-09-03 12:00
TZ-231/3/G/2018 Dostawa gazów dostawy 2018-09-03 12:00
AGU-235/15/2018 Dzierżawa kserokopiarek w poszczególnych działach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2018-08-31 12:00
TKE.074.19.2018 Remont z przebudową przyłacza C.O. od komory AK 104 do Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 roboty budowlane 2018-08-24 14:00
TZ-231/6/15/33/2018 Dostawa kolumny chromatograficznej firmy Thermo Scientific dostawy 2018-08-27 10:00
AGU/K1/09/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” usługi społeczne 2018-08-22 12:00
AGU/K2/09/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” usługi społeczne 2018-08-22 12:00
AGU/K3/09/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. ”Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” usługi społeczne 2018-08-22 12:00
2018/BPLUS/ZO/05 Dostawa kozetek lekarskich dostawy 2018-08-22 14:00
AGU Wykonanie i montaż szafek i wieszaków do szatni usługi 2018-08-17 10:00
AGU/09/08/2018 Zaprojektowanie , wykonanie i montaż wieszaków do szatni usługi 2018-08-17 10:00
AGU/2/09.08.2018 Urządzenie typu wound maker. usługi 2018-08-14 10:00
TKE.074.18.2018 Zapytanie o cene usług konserwacji i napraw dźwigów usługi 2018-08-20 14:00
TZ-231/6/14/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Bio-rad, Blirt, FCI Ophthalamics. dostawy 2018-08-10 10:00
TZ-231/1/8/ 4 /2018 Dostawa ferzarki i podgrzewacza wosku dostawy 2018-08-09 12:00
TZ.ZO.24.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Klimatyzatora dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB dostawy 2018-08-06 12:00
TZ.ZO.23.2018 Dostawa wraz wniesieniem: filtr fluorescencyjny FITC – 1 szt. dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB dostawy 2018-08-02 15:00
TZ-231/6/13/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego : filtrów strzykawkowych, kolumn chromatograficznych, światłowodu oświetlacza. dostawy 2018-07-31 10:00
TZ.ZO.22.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Klimatyzatora dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB dostawy 2018-07-30 15:00
TZ-231/6/12/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Starlab, Supelco dostawy 2018-08-03 10:00
TZ-231/2/13/87/2018 Dostawa gazów dostawy 2018-08-01 12:00
AZP/US/20/DWF-073/KADRA/5/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Wykorzystanie informatycznych baz danych do interpretacji wyników z zakresu analiz omicznych usługi społeczne 2018-08-01 12:00
TZ231/3/C/2018 Zakup azotu ciekłego dostawy 2018-07-30 (All day)
ABTT-0606-PT45/2018/03 na wykonanie usługi konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028” usługi 2018-07-20 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT usługi 2018-07-20 10:00
TZ-231/6/11/33/2018 Dostawa jednorazowych sztanc biopsyjnych dostawy 2018-07-20 10:00
ABTT-0606-PT45/2018/02 na wykonanie usługi konsultacji prawnych dotyczących strategii komercjalizacji technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym nr PCT/PL2016/050028” usługi 2018-07-16 09:00
TZ-231/4/A-8/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-07-16 10:00
TZ.ZO.19.2018 Dostawa klimatyzatorów do pomieszczeń laboratoryjnych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla jednostki UMB dostawy 2018-07-12 15:00
TZ.ZO.21.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Szafy chłodniczej" dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych. dostawy 2018-07-11 15:00
10/TIN/USK/2018 Dostawa lup operacyjnych stosowanych w neurochirurgii dostawy 2018-07-06 14:00
TZ.ZO.18.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej klimatyzatora do laboratorium dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB dostawy 2018-07-12 15:00
TZ-231/5/R/4/2018 Zakup etykiet dostawy 2018-07-11 12:00
TIN.2110.PB.49.2018 Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prawym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2018-07-06 10:00
TZ.ZO.20.2018 Zmiana terminu! Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Przenośnego profesjonalnego analizatora biochemicznego" dla Wydziału Nauk o Zdrowiu dostawy 2018-07-06 15:00
TZ.ZO.17.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Zmiękczacza wody" dla Centrum Medycyny doświadczalnej. dostawy 2018-07-03 15:00
TZ.ZO.15.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Przenośnego profesjonalnego analizatora biochemiczneg" dla Wydziału Nauk o Zdrowiu dostawy 2018-06-26 15:00
TZ.ZO.16.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Szafy chłodniczej" dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych. UWAGA UNIEWAŻNIENIE dostawy 2018-06-29 15:00
AZP/US/19/AGU-231/B/1/2018 Wykonywanie usług w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB. usługi społeczne 2018-06-25 12:00
TZ-231/6/10/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Perkin Elmer dostawy 2018-06-25 10:00
AGU-231/U/42/2018 Transport materiału biologicznego do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z jednostek uczestniczących w projekcie badawczym "Aktywny nadzór nad występowaniem kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce". usługi 2018-06-20 12:00
TZ.ZO.13.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem "Separatora frakcji komórkowych" dla Zakładu Immunologii. UWAGA ZAMIESZCZONO WYBÓR OFERTY dostawy 2018-06-19 15:00
TZ.ZO.14.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Zmiękczacza wody" dla Centrum Medycyny doświadczalnej. dostawy 2018-06-19 15:00
AZP/US/18/CSM/9/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej. usługi społeczne 2018-06-18 12:00
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2018-06-12 10:00
TZ-231/4/A-7/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-06-12 10:00
AGU-231/U/39/2018 Transport materiału biologicznego do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z jednostek uczestniczących w projekcie badawczym "Aktywny nadzór nad występowaniem kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce". usługi 2018-06-08 12:00
TZ.ZO.12.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dewara dla Samodzielnej Pracowni Analizy Leków UMB dostawy 2018-06-06 15:00
TZ-231/6/9/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Roche, Penomenex dostawy 2018-06-06 10:00
AZP/US/17/CSM/8/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu standaryzacji rejestrowania działań podczas ćwiczeń oraz egzaminów OSCE w symulacji medycznej dla 6 techników Centrum Symulacji Medycznej. usługi społeczne 2018-06-05 12:00
TZ-231/6/8/33/2018 Dostawa wagi elektronicznej i kapsułkarki ręcznej dostawy 2018-06-05 10:00
AZP/US/16/APP-073/CSM/4/2018 Kurs dla kadry dydaktycznej przygotowującej i prowadzącej egzaminy OSCE w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. usługi społeczne 2018-06-07 12:00
TZ-231/4/A-6/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-05-30 10:00
TZ-231/1/4/18/2018 Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku dostawy 2018-05-30 12:00
AGU-235/12/2018 Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. usługi 2018-06-04 12:00
9/TIN/USK/2018 Dostawa soczewek do Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dostawy 2018-05-28 13:00
TZ-231/1/4/14/2018 dostawa ubrań chirurgicznych scrubs dostawy 2018-05-30 10:00
TZ-231/5/A/2/2018 Zakup sprzętu AGD dostawy 2018-05-25 12:00
TZ-231/4/A-5/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-05-28 10:00
TZ.ZO.11.2018 Dostawa wraz z z rozładunkiem i wniesieniem Urządzenia do pomiaru aktywności fizycznej z pomiarem tetna i ekg. UWAGA ZAMIESZCZONO WYBÓR OFERTY. dostawy 2018-05-23 15:00
TZ.ZO.10.2018 Dostawa klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla jednostek UMB dostawy 2018-05-23 15:00
AZP/US/13/APP-073/CSM/3/2018 Zapewnienie usługi hotelowej w Lublinie dla 2 grup pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2018-05-21 12:00
8/TIN/USK/2018 Dostawa soczewek do Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dostawy 2018-05-18 14:00
TZ.ZO.9.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Urządzenia do badania i pomiaru objętości płynu dziąsłowego dla Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustne dostawy 2018-05-16 15:00
AZP/US/14/APP-073/ERAS/2/2018 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu imprezy z elementami imprezy plenerowej z usługą cateringową wraz z wynajmem sali (25.05.2018) w trakcie konferencji usługi społeczne 2018-05-11 12:00
AZP/US/15/APP-073/ERAS/1/2018 Świadczenie usługi cateringowej (24.05.2018) w trakcie konferencji „Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs – Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences” usługi społeczne 2018-05-11 12:00
AGU/SZ/1/2018 Zamówienie dotyczy organizacji dwudniowego szkolenia pt."Choroby neurozwyrodnieniowe w aspekcie starzejącego się społeczeństwa" usługi 2018-05-11 12:00
TZ.ZO.8.2018 Dostaw wraz z rozładunkiem łażni wodnej dla Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB UWAGA ZAMIESZCZONO WYBÓR OFERT dostawy 2018-04-30 15:00
7/TIN/USK/2018 Dostawa wideolaryngoskopów dostawy 2018-04-30 12:00
6/TIN/USK/2018 Dostawa foteli specjalistycznych do Kliniki Okulistyki USK w Białymstoku dostawy 2018-04-27 12:00
TZ-231/6/7/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bio-Rad dostawy 2018-04-24 10:00
5/TIN/USK/2018 Dostawa soczewek do Kliniki Okulistyki USK w Białymstoku dostawy 2018-04-23 12:00
AZP/US/12/DWF-073/KADRA/4/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Implementacja metody design thinking w procesie rozwiązywania problemów metodologicznych w analizie chemicznej wykorzystującej chromatografię cieczową (LC)” w kooperacji ze specjalistą z zakresu praktycznego wyk usługi społeczne 2018-04-26 12:00
AGU/SZ/2018 Zamówienie dotyczy organizacji dwudniowego szkolenia pt. „Choroby neurozwyrodnieniowe w aspekcie starzejącego się społeczeństwa” usługi 2018-04-25 14:00
TZ.ZO.6.2018 Dostaw wraz z rozładunkiem łażni wodnej dla Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB UWAGA UNIEWAŻNIENIE. dostawy 2018-04-20 15:00
TZ.ZO.7.2018 Dostaw wraz z rozładunkiem i montażem zestawu urządzeń chłodniczych dla II Kliniki chorób Płuc i Gruźlicy UMB UWAGA WYBÓR OFERTY dostawy 2018-04-20 15:00
AZP/US/11/APP-073/CSM/2/2018 zapewnienie w terminie 18-20.04.2018 roku usługi hotelowej w Szczecinie dla 1 pracownika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2018-04-11 12:00
AZP/US/10/DWF-073/KADRA/3/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie Informacją Medyczną – zasady dobrych praktyk” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” usługi społeczne 2018-04-17 12:00
TZ.ZO.5.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem zestawu urządzeń chłodniczych dla II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy. dostawy 2018-04-09 15:00
TZ-231/4/A-4/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-04-09 10:00
2018/BPLUS/ZO/04 Wykonanie usługi cateringowej podczas konferencji naukowej Towards Comprehensive Population Studies – Bialystok + 13 i 14 kwietnia 2018 r. usługi społeczne 2018-04-04 12:00
TZ.ZO.4.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem zamrażarki skrzyniowej dla Zakładu Medycyny Sądowej. UWAGA ZAMIESZCZONO WYBÓR OFERTY dostawy 2018-04-06 15:00
TZ.ZO.3.2018 Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem łaźni wodnej dla Zakładu Farmakologii Klinicznej. dostawy 2018-04-06 15:00
TZ-231/5/A/1/2018 Zakup sprzętu AGD dostawy 2018-04-03 12:00
TZ-231/6/6/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm PerkinElmer i Thermo Scientific dostawy 2018-03-27 10:00
AZP/US/9/CSM/7/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 10 szkoleń pn. „Szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu medycznego w CSM UMB" dla pracowników UMB. usługi społeczne 2018-03-29 12:00
AZP/US/7/DWF-073/KADRA/1/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie informacją o pacjencie oraz informacją kierowaną do pacjenta” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” usługi społeczne 2018-03-27 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/8/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim MOBIT usługi społeczne 2018-03-19 12:00
AZP/US/8/DWF-073/KADRA/2/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie design thinking do nauczania farmacji klinicznej” w ramach projektu: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” usługi społeczne 2018-03-23 12:00
TZ.ZO.2.2018 UWAGA zmiana terminu i modyfikacje. Dostawa klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych wraz z rozładunkiem,wniesieniem,zainstalowaniem,uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowisk. dla Sam. Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB dostawy 2018-03-16 15:00
4/TIN/USK/2018 oprogramowanie zestaw do interpretacji obrazów radiologicznych zapisanych w systemie cyfrowym dostawy 2018-03-09 13:00
3/TIN/USK/2018 oprogramowanie do aparatu rentgenowskiego dostawy 2018-03-23 13:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/1/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalow usługi społeczne 2018-02-28 12:00
ANZ.0601/COFUND/ImPRESS/2/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania kolacji w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i bios usługi społeczne 2018-02-28 12:00
TZ-231/6/5/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Merck, Starlab, PTS Diagnostics dostawy 2018-03-01 10:00
1/CSM/2018 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2017/2018. usługi 2018-02-27 10:00
TZ-231/4/A-3/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-02-27 10:00
TZ-231/2/3/3/2018 Zakup dyplomów dostawy 2018-02-23 12:00
TZ-231/1/4/1/2018 Dostawa fartuchów ochronnych e/b białych dostawy 2018-02-23 10:00
TZ-231/6/4/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Hamilton i OriGen dostawy 2018-02-22 10:00
TZ.ZO1.2018 Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej UV dla Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB dostawy 2018-02-20 15:00
TIN.2111.CPat.1.2018 OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NA UTWORZENIE BANKU TKANEK I KOMÓREK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU usługi 2018-02-15 15:00
TZ-231/6/3/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Agilent dostawy 2018-02-15 10:00
2/TIN/USK/2018 Dostawa materaca bariatrycznego z wyposażeniem dostawy 2018-02-14 13:00
1/TIN/USK/2018 Dostawa aparatów do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi metodą Holtera dostawy 2018-02-19 13:00
TZ-231/6/2/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy 2018-02-15 10:00
ABOWITT-0601-II+/2018/01 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie seminarium naukowego z cyklu Wspieranie Zdrowia pt. „Grzyby przyszłością medycyny?” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” usługi społeczne 2018-02-09 12:00
TZ-231/4/A-2/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-02-06 10:00
AGU/01/2018 wyłonienie wykonawcy usługi wywozu kontenerów gruzowych z obiektów UMB usługi 2018-02-20 12:00
APP-49/CSM/2018 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami usługi 2018-02-09 15:00
ABOWITT-0606-PT45 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2018-02-01 09:00
1/ZO/ABK/2018 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D usługi społeczne 2018-01-24 12:00
TZ-231/4/A-1/2018 Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dostawy 2018-01-17 10:00
TZ-231/6/1/33/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm PreAnalytiX i SciencePlast dostawy 2018-01-11 10:00
2018/BPLUS/ZO/03 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2018-01-09 14:00
2018/BPLUS/ZO/02 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała usługi 2018-01-08 14:00
2018/BPLUS/ZO/01 Wykonanie opisu do 17 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych usługi 2018-01-08 14:00
AGU-231/1/U/2017 Postępowanie na usługę transportową próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-12-22 10:00
ANZ/4/STRATEGMED2 Jednego wykonawcę w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-15 15:30
TZ.ZO14.2017 Dostawa myjki ultradźwiękowej z pokrywą i koszykiem – 1 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Fizjologii UMB dostawy 2017-12-14 15:00
B+/2017/3 Wykonanie opisu sekwencji sercowych maksymalnie do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. usługi 2017-12-12 16:00
TZ-231/4/A-15/2017 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej i medycznej dostawy 2017-12-12 10:00
ANZ/1/STRATEGMED2 Czterech wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/2/STRATEGMED2 Dwóch wykonawców do projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
ANZ/3/STRATEGMED2 Jednego wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” usługi 2017-12-11 15:30
B+/2017/2 Wykonanie opisu do 50 badań rezonansu magnetycznego całego ciała wraz z agregacją danych dla celów przeprowadzenia Diagnozy Społecznej finansowanej przez Miasto Białystok. (ze zminami z dnia 06.12.2017) usługi 2017-12-08 14:00
AZP/US/13/APP-073/GER/1/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-12-04 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/07 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie konferencji oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” usługi społeczne 2017-12-04 12:00
TZ-231/6/23/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm Eppendorf i Kinesis dostawy 2017-11-29 10:00
TZ-231/4/A-14/2017 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej i medycznej dostawy 2017-11-27 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/11/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-11-21 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/03 Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom usługi społeczne 2017-11-21 12:00
TZ-231/6/22/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Eppendorf, CAPP, Greiner Bio-one, Braintree Scientific Inc., Corning dostawy 2017-11-16 10:00
TZ.ZO13.2017 Dostawa Oftalmoskopu na Klinikę Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza dostawy 2017-11-16 15:00
TZ.ZO12.2017 Dostawa materiałów zużywalnych do aparatu GC/MS Finnigan Focus Q dla Zakładu Medycyny Sądowej UMB dostawy 2017-11-15 15:00
TZ.ZO11.2017 Dostawa cieplarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB dostawy 2017-11-14 15:00
TZ.ZO10.2017 Dostawa butli na ciekły azot. dostawy 2017-10-27 (All day)
TZ.ZO9.2017 Dostawa lampy czołowej diodowej na czepcu. dostawy 2017-11-08 15:00
B+/2017/1 Wykonanie do 150 badań bezdechu sennego połączone z zapisem i analizą różnych parametrów fizjologicznych na potrzeby naukowe UMB. usługi 2017-10-27 14:00
TZ-231/6/20/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf dostawy 2017-10-24 10:00
5/TIN/USK/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego dostawy 2017-10-17 13:00
TZ.ZO8.2017 Dostawa przystawki do elektroporacji komórek, wraz z akcesoriami i przełącznikiem nożnym oraz zestaw elektrod igłowych do eletroporatora ECM 830 dostawy 2017-10-18 15:00
TZ.ZO7.2017 Dostawa sprzętu kosmetycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB dostawy 2017-10-16 15:00
TZ.ZO6.2017 Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem siedzisk audytoryjnych. dostawy 2017-10-13 15:00
TZ-231/6/19/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Thermo Fisher Scientific i pluriSelect dostawy 2017-10-12 10:00
TZ-231/6/18/33/2017 Dostawa końcówek do automatycznej stacji firmy Agilent Technologies dostawy 2017-10-11 10:00
AZ-231/4/A-12/2017 Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz filtrów HEPA dostawy 2017-10-09 10:00
TZ-231/6/17/33/2017 Dostawa szwów Safil i Supramid firmy B.Braun dostawy 2017-10-10 10:00
TZ.ZO5.2017 Dostawa lampy bakteriobójczej przepływowej UV. dostawy 2017-10-04 15:00
4/TIN/USK/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego dostawy 2017-10-09 13:00
AZ-231/4/A-11/2017 Dostawa fantomów szczurzych. dostawy 2017-09-25 10:00
2/TIN/USK/2017 Dostawa przenośnych urządzeń do badań naczyniowych metodą Dopplera 4 szt. dostawy 2017-10-05 13:00
TZ-231/6/16/33/2017 Dostawa butelek dla szczurów firmy UNO. dostawy 2017-09-25 10:00
3/TIN/USK/2017 Dostawa walizek reanimacyjnych dostawy 2017-09-26 13:00
TZ-231/6/15/33/2017 Dostawa sterylnych mikrokońcówek firmy Genoplast Biochemicals dostawy 2017-09-22 10:00
TZ-231/6/14/33/2017 Dostawa lekopaków dostawy 2017-09-21 10:00
TIN.2111.DS1.1.105.2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-09-11 14:00
TZ-231/6/13/33/2017 Dostawa tygli porcelanowych firmy JIPO dostawy 2017-09-05 10:00
TZ-231/6/12/33/2017 Dostawa naczynek antystatycznych firmy Perkin Elmer dostawy 2017-08-31 10:00
TZ-231/4/A-10/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-08-28 10:00
TZ-231/6/11/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Nunc, BUCHI, Fisher Scientific dostawy 2017-08-29 10:00
ABOWITT-0601-II+/2017/02 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej usługi 2017-07-31 12:00
TZ-231/6/11/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bio-Rad dostawy 2017-07-24 10:00
ANZ-074-1/2017 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2017-07-20 12:00
AZ-231/4/A-9/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-07-17 10:00
TZ--231/6/10/33/2017 Dostawa LightCyclera firmy Roche Diagnostics dostawy 2017-07-14 10:00
AI-231-ZC-2017/08 Aktualizacja oprogramowania do aparatu 3500 HID Genetic Analyzer dostawy 2017-06-28 10:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/7/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-06-22 12:00
TZ-231/6/9/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy 2017-06-23 10:00
AZ-231/4/A-8/2017 Dostawa kolumn Agilent dostawy 2017-06-19 10:00
AZ-231/4/A-7/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-06-06 10:00
TZ-231/6/8/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Roche i Tenak dostawy 2017-06-06 10:00
AI-231-ZC-2017/07 Aktualizacja oprogramowania do aparatu 3500 HID Genetic Analyzer dostawy 2017-05-26 10:00
TZ-231/4/A-6/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-05-22 10:00
TZ-231/6/7/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Shim-Pol dostawy 2017-05-17 10:00
TZ-231/6/6/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bio-Rad dostawy 2017-05-18 12:00
ABOWITT-0601-II+/2017/01 Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej usługi społeczne 2017-05-17 12:00
TZ-231/6/5/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego dostawy 2017-05-16 12:00
1/ZO/ABK/2017 Przeprowadzenie dodatkowych zadań praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym skierowanych do studentów ostatniego roku studiów na kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-D usługi społeczne 2017-04-14 12:00
ABOWITT-074-W/01/2017 Usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi społeczne 2017-04-18 12:00
RPR/231/12/17 Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-04-18 09:00
6/CSM/US/2017 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2017-04-10 13:00
7/CSM/US/2017 zapewnienie w terminie 20-21.04.2017 roku usługi hotelowej w Warszawie dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-04-10 13:00
AZ-231/6/3/33/2017 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Qiagen dostawy 2017-04-03 12:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2/2017 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT usługi społeczne 2017-03-30 12:00
14/ARKNOW/2017 Zapewnienie 50 uczestnikom projektu sześciomiesięcznego dostępu do siłowni, wykonanie dla każdego z uczestników 5 pomiarów RM, dobór indywidualnego obciążenia treningowego po każdym wykonanym pomiarze RM oraz programowanie go na kluczu Wellness usługi 2017-03-22 12:00
5/CSM/US/2017 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2017-03-23 13:00
4/CSM/US/2017 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-03-23 13:00
ABOWITT-0606-PT36 Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii usługi 2017-03-10 12:00
5/GER/2017 Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi społeczne 2017-03-06 12:00
3/CSM/US/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie dwóch edycji 2-dniowych szkoleń dla pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-02-21 (All day)
4/GER/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-02-16 (All day)
3/GER/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-02-14 14:00
1/PRK/US/2017 Przeprowadzenie warsztatów z obsługi CAD-CAM, dla studentów UMB w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III usługi społeczne 2017-02-09 (All day)
02/CSM/US/2017 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem CSM" usługi społeczne 2017-02-13 14:00
SWI-ZO2-2017 Dostawa Termocyklera wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB dostawy 2017-02-10 15:00
SWI-ZO3-2017 Dostawa wyciągu protetycznego do urządzenia CAM wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem Użytkowników dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy 2017-02-08 15:00
13/ARKNOW/2017 Przygotowania do druku oraz wydruk książek streszczeń na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017". usługi 2017-01-25 15:00
12/ERKNOW/2017 Przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób z zakresu wykorzystania pakietu R do statystycznej analizy danych genetycznych. usługi 2017-01-19 12:00
ANZ/1/POWER/NAJLEPSI/2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 1 osoby z zakresu wprowadzenie do R w aspekcie analizy danych biomedycznych oraz statystycznych metod analizy danych biomedycznych. usługi 2017-01-17 12:00
SWI-ZO1-2017 Dostawa cyfrowego urządzenia pomiarowego gałki ocznej i aparatu ochronnego wzroku – 1 szt.dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB dostawy 2017-01-18 (All day)
11/ARKNOW/2017 Wykonanie oprogramowania Systemu Obsługi Konferencji na "12th Białystok Medical Congress for Young Scientists, 2017" usługi 2017-01-17 12:00
ANZ/1/TEAM/2016-1/2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu usługi 2017-01-19 12:00
1/GER/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-01-13 (All day)
2/GER/2017 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2017-01-13 (All day)
1/TIN/USK/2017 Dostawa wyposażenia do Zakładu Medycyny Nuklearnej USK w Białymstoku dostawy 2017-01-13 13:00
01/CSM/US/2017 Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2017-01-12 12:00
AGU-231/ 1 /U/2016 Postępowanie na usługę transportową taxi próbek pobranych od pacjentów Poradni Lekarzy Rodzinnych na terenie Białegostoku i dostarczenie do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 23 dla UMB. usługi 2017-01-04 12:00
27/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi społeczne 2017-01-05 12:00
26/CSM/US/2016 Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-20 15:00
ANZ/2/SDUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-12 12:00
25/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności dla 12 pracowników Kierunku Lekarskiego UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-16 (All day)
2/GER/2016 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” usługi społeczne 2016-12-14 12:00
24/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności - Podstawy techniki symulacji w położnictwie”, dla 3 pracowników WNOZ UMB,w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-12 (All day)
SWI-ZO9-2016 Dostawa dawkomierza (miernika promieniowania) dla Zakładu Radiologii UMB dostawy 2016-12-07 15:00
ANZ/2/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138 usługi 2016-12-06 12:00
ANZ/1/DUN/2016 Świadczenie kompleksowej usługi redakcyjno – wydawniczej dla czasopisma Progress in Health Sciences usługi 2016-12-05 12:00
23/CSM/US/2016 Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 2 pracowników UMB w dn. 11-13.12.2016 r. oraz dla 4 pracown. UMB w dn. 18-20.12.2016 r. w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrumm Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-12-05 12:00
SWI-ZO8-2016 Dostawa sonikatora dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy 2016-12-02 15:00
ABOWITT-605-PT57-59/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski usługi 2016-11-28 12:00
22/CSM/US/2016 Zapewnienie w dniu 01.12.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-11-25 (All day)
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT usługi 2016-11-21 15:00
21/CSM/US/2016 Zapewnienie w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-11-23 (All day)
1/GER/2016 Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" usługi 2016-11-18 14:00
19/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB (19/CSM/US/2016) usługi społeczne 2016-11-14 (All day)
20/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" (20/CSM/US/2016) usługi społeczne 2016-11-14 (All day)
ANZ/1/ALIC4E/2016 Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE usługi 2016-11-10 15:00
1/ZO/ABK/2016 Przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników (doradców zawodowych) Akademickiego Biura Karier usługi społeczne 2016-11-03 12:00
18/CSM/US/2016 zapewnienie w dniu 03.11.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-27 (All day)
17/CSM/US/2016 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi realizow. w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-25 (All day)
16/CSM/US/2016 Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
15/CSM/US/2016 Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-10-21 (All day)
14/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części (14/CSM) usługi społeczne 2016-10-20 (All day)
11/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z chirurgii i ortopedii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
12/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z endoskopii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
13/CSM/US/2016 Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” usługi społeczne 2016-10-18 (All day)
8/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
9/CSM/US/2016 Szkolenia dla pracown. Kliniki Kardiologii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
10/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
7/CSM/US/2016 usługa przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-10-11 (All day)
ABOWITT-605-PT56/01/2016 Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polsk usługi 2016-10-04 12:00
6/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-30 (All day)
4/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 częśći usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
5/CSM/US/2016 „Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" usługi społeczne 2016-09-22 (All day)
3/CSM/US/2016 Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części usługi społeczne 2016-09-15 (All day)
1/CSM/US/2016 Szkolenie „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa” dla 5 osób, pracowników kierunku lekarsko –dentystycznego UMB usługi społeczne 2016-09-13 (All day)
2/CSM/US/2016 Szkolenie „Nauczanie umiejętności komunikowania się z udziałem pacjentów symulowanych” dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB usługi społeczne 2016-09-20 (All day)
ANZ-074-4/2016 Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB usługi 2016-06-21 12:00
ANZ–074-3/2016 Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2016-04-25 15:00
TIN/SRM.2111.AE.42.2016 Opracowanie audytu energetycznego Hali sportowej i budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2016-04-12 14:00
SWI-ZO6-2016 Uwaga uszczegółowienie! Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników klimatyzatora dla jednostki UMB dostawy 2016-03-31 15:00
ANZ.0600/STRATEGMED2/UD/9/2015 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania w ramach projektu akronim: MOBIT usługi 2015-12-09 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/7/2015 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu graficznego, wykonaniu tablicy pamiątkowej i montażu tej tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. usługi 2015-10-23 10:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/2/2014 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu materiałów konferencyjnych, na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2014-06-06 14:00
ANZ.0601/POIG/UD/6/1/2014 Wykonanie zlecenia na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-06-06 14:00
1/POIG/2014 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” usługi 2014-01-15 12:00
1/POIG/2013 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2013-01-10 12:00
1/POIG/2012 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2012-01-10 12:00
1/POIG/2011 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”. usługi 2011-01-12 14:00